top of page

AVFALLSMOTTAK

Terje Halsan AS henter, lagrer, bearbeider og leverer mange typer avfall, både fra bedrifter, institusjoner og privatpersoner. Vår godkjenning omfatter behandling av restavfall, betong, stål, treverk og fyllmasse, men i samarbeid med andre leverandører kan vi også hjelpe med andre typer avfall.

 

Privatpersoner eller bedrifter kan bestille container med størrelse fra 3 til 40 m3. Containeren plasseres på avtalt sted og hentes til avtalt tidspunkt. Avfallet fraktes til vårt mottak eller andre destinasjoner, for videre bearbeiding. 

Ta kontakt for en uforpliktende prat og mer informasjon om våre tjenester!

Håvard Jentoftsen
Tlf. 48 15 21 60  |   havard@halsan-as.no

bottom of page