top of page
Search
  • Writer's pictureTerje Halsan AS

Klargjøring pågår

Løfterik anleggsstøy i Glomfjord Industripark i vår. Meløy Havnebygg setter i stand lokaler for en helt ny produksjon – oppstart i sommer.

Fram til 2009 drev PQ Norge Silicates råglassproduksjon her i Glomfjord Havn. Nå tilrettelegger eier Meløy Havnebygg kaia og produksjonslokalene for ny produksjon – stikkord havbruksslam.


- Meløy Havnebygg har engasjert Nordland Betongsagservice til å støype en kum i gulvet, Bilfinger til rørarbeidet og Moldjord Bygg og Anlegg til å lage det nye hovedgulvet i hallen, opplyser Håvard Jentoftsen.


Klart for ny drift

Vi kjenner ham som arbeidsleder hos Terje Halsan AS. Som igjen er hovedeier i Meløy Havnebygg AS, eieren av dypvannskai, lagersiloer og produksjonslokaler vegg-i-vegg med Mowi og Yara Glomfjord. I dag er det Halsan som drifter anlegget, med containerhavn og avfallshåndtering. Men nå

- Klargjør altså Meløy Havnebygg de tomme produksjonslokalene. Dette betyr også et nytt og ganske stort transportoppdrag for Terje Halsan AS, fastslår Håvard.
Stort transportoppdrag

Ny Næring har tidligere fortalt om høstens etablering av Salten Marine Resource, selskapet som eies av blant andre Helgeland Smolt AS i Sundsfjord, Salten Smolt AS i Skjerstad og Nordland Akva på Åmøya. Selskapet ble stiftet med en aksjekapital på 3,6 millioner kroner, og investerer nå om lag 10 millioner i et sentralt tørkeanlegg for fiskeslam i havna i Glomfjord.

- Ved produksjonsanleggene til Nordland Akva og Helgeland Smolt etableres transport-tanker for fiskeslammet. Disse skal vi i Terje Halsan AS frakte inn til anlegget i Glomfjord, der det skal tørkes, pakkes i storsekker og fraktes til Stavanger for videre utsendelse til kunder, forklarer Håvard.

- Vi snakker om 3.000 tonn slam som skal fraktes i løpet av et år – dette betyr omtrent 200 turer for våre lastebiler.Solide aktører bak

Hans Christian Gjelseth er ansatt som daglig leder for Salten Marine Resource. Styreleder er tidligere Nova Sea-sjef Odd Lorentz Strøm. I styret sitter også Tor-Arne Gransjøen fra Helgeland Smolt, Børge Andreassen fra Salten Smolt, Per Jørgen Haugan fra Nordland Akva og Leif Gunnar Madsen fra 33-prosenteier Vestigium – som igjen eier leverandøren av produksjonsutstyret, Fjell Technology.

- Etter at slammet er renset ute hos smoltanleggene, sitter vi igjen med et tørrstoff, en slags grøt i ganske store mengder som er problematisk å lagre, på grunn av lukt, forklarte daværende prosjektleder Tore Laugsand i Sjøfossen Næringsutvikling, i forbindelse med stiftelsen i fjor høst.

- For å gjøre den mer håndterbar skal vi tørke den, og da sitter vi igjen med et pulver som har noen bruksområder. For eksempel jordforbedringsmidler, eller gjødsel – dette er veldig interessant.

 

Tekst og foto: Edmund UlsnæsComentários


bottom of page