top of page
Search
  • Writer's pictureTerje Halsan AS

UTVIKLING, UTVIKLING

Før- og nå-bilder er alltid gøy, ikke minst i Glomfjord Industripark!


Foto: Vegard Anmarkrud


Bortsett fra evigvarende Nordhaugen, med spor etter trikketraséen som skulle gå rundt til Glomen, er det meste endret siden det nesten 100 år gamle bildet.

Hvis du tar utgangspunkt i rørgata, og Viadukten, som nå er revet, ser du ellers hva vi mener.


På vårt bilde fra i september ser vi nemlig at «Belsen» i dag ikke er boliger, men i praksis: Terje Halsan AS. Carporter, lagerhaller og, helt til høyre, den splitter nye administrasjonsbasen med garderober, kantine og kontorer – en base som tidligere lå i Garasjeveien innerst i Haugvika.


 

Tekst: Edmund Ulsnæs

Foto: Vegard Anmarkrud

コメント


bottom of page