top of page
Search
  • Writer's pictureTerje Halsan AS

Ny base i Glomfjord

Enspire skole i Neverdal er flyttet til nybygg – dermed kunne Terje Halsan AS frakte «skolebrakkene» sine tilbake til Glomfjord. Her settes 16 av dem sammen for å bli maskinentreprenørens nye base i industriparken.


Her ser du bildene som viser byggingen av Terje Halsan AS’ sin nye base inne i Glomfjord Industripark. Brakkene som benyttes er de som de siste årene har huset Enspire skole i Neverdal. På våre bilder ser du også dagens base i Garasjeveien i Glomfjord – den som snart blir stående tom.


Endelig gjør bedriften det som sjefen mener egentlig burde vært gjort for mange år siden.

Terje Halsan AS bygger nytt, og flytter!


- Jeg kan egentlig ikke gi deg en god grunn for at vi ikke har gjort dette før, vedgår Kristen Halsan.

- For vi har vokst ut av dagens lokaler for lenge siden, og all kjøringen imellom som vi må gjøre i dag – det er tungvint.

66-åringen har som daglig leder tatt, og får gjennomført nå, en av de mer viktige beslutningene i bedriftens nyere historie: Terje Halsan AS bygger seg en ny og felles base, altså for både administrasjon og utestab. Første spadestikk ble gjort i sommersvingen, og nå er målet å være innflyttet før neste sommer.


Kristen Halsan (f.v.), Håvard Jentoftsen, Maren Ragnvaldsen og Mattis Halsan – på flyttefot.


Kommer: mer lettvint

- Bygget blir 54 meter langt, 9,5 meter bredt og skal ligge her, forteller og forklarer bedriftens prosjektleder Håvard Jentoftsen, når vi kikker på Ny Nærings bilde.

Staben ser nemlig fram til nybygging og flytting, og av flere årsaker. I dag har som kjent Håvard, Kristen og resten av administrasjonen sin base i Garasjeveien, under Vassaksla i Glomfjord. Mens de 12 ute i produksjonen, de gjør jobben ut fra maskin- og verkstedbasen i «Belsen», altså bedriftens store område midt i Glomfjord Industripark. Der hvor nybygget nå kommer.

- Det er for tungvint i dag – vi driver virksomheten fra 2 steder. Nå får vi koblet produksjonen og administrasjonen sammen, med mange fordeler, sier Håvard fornøyd.

- Da kan alle møtes og få sine oppdrag der på morran, med maskinparken på samme sted, og kan lett samles der på slutten av dagene. Mye bedre enn i dag!


Etter Enspire

Så til løsningen som er valgt, den som faktisk er tett forbundet med at Enspire Norge fram til skolestart har ferdigstillet nybygg i Neverdal. For, nemlig: «skolebrakkene» som Enspire forlot på Sandaa – det er de som nå forvandles til Halsans nye base i Glomfjord!

- Da Enspire etablerte seg, var det vi som skaffet tomter på Sandaa, og brakkeriggen som vi kjøpte og demonterte i Oslo og fraktet hit. Nå får vi brakkene tilbake, og de er fraktet til Glomfjord, opplyser Kristen (på bilde til høyre).

Nærmere bestemt til industriparken, der 16 av de i alt 24 brakkene er satt sammen og bygges om til et om lag 500 kvadratmeter stort lokale på ett plan. Mens tomtene i Åsenveien på Sandaa, de er tilrettelagt for å kunne selges som boligtomter.

- Selv om vi bygger med brakker, må dette prosjekteres og settes opp som et nytt bygg, med de kravene som gjelder, forteller Håvard.

- Men det er en fordel at vi kan gjøre alt grunnarbeid selv. Og at da muren stod klar, så kunne vi på 1-2 dager med transport og montering ha «ramma» klar.


500, faktisk

Og når dagen kommer for innvielse, da vil ingen kunne se spor etter brakker. Det nye bygget skal nemlig kles med plater utvendig, alle dører og vinduer skiftes, og gulv, vegger og tak isoleres.

- Innvendig lager vi både grovgarderobe og vanlig garderobe for 20 personer, og med bad, toaletter og dusjer. 500 kvadrat forsvinner fort, smiler Stine Mari Halsan (på bilde til venstre).

Hun har vært sentral i planleggingen og tegningen av det som skal bli bedriftens nye base for de kommende tiårene. Garderober nevnt – dessuten selvsagt møterom, spiserom, sosial sone, arkiv og ikke minst kontorer – 8 i tallet, og dermed en ny hverdag der i gården.

- Vi er så vant til å dele kontorer, at å ha egne kontorer kan bli både positivt og negativt, humrer Håvard.

- Men for kundene blir dette positivt. De fleste forholder seg til at vi er i industriparken, og mange vet ikke at administrasjonen er et annet sted. Nå blir det mer lettvint for kundene, så vi har alt å vinne på å gjøre dette.


Innvendig lager vi både grovgarderobe og vanlig garderobe for 20 personer, og med bad, toaletter og dusjer. 500 kvadrat forsvinner fort. Stine Mari Halsan

Kjappest, best

Nybygget vegg-i-vegg med dagens Rubb-hall i «Belsen» er altså under oppføring, etter at de siste tillatelser fra det offentlige var på plass i vår.

- Hvor mye må dere investere i byggingen og flyttingen?

- Nei, det tør vi ikke engang å tenke på! Det er i hvert fall helt umulig å sette tall på det allerede, ler Stine Mari.

- At det går med mye penger er det ikke tvil om. Men dette er nok også den kjappeste løsningen å utføre for oss, og den samlokaliseringen vi får til, den blir gull!


 
Bedriften vokste og vokste. Vokste ut av nummer 5.

Garasjeveien 5 i Glomfjord. Midt i den lange rekken av ….ja, garasjer, finner vi den orange og flere ganger om- og utbygde administrasjonsbasen til Terje Halsan AS.

- Det blir veldig flott å få samlet alle på én plass, og nede i industriparken – ha morramøte der med gutta, smiler Kristen Anders Halsan (66).


Snakk i 20 år

Bedriften han selv eier og leder forbereder nemlig flytting - til nye lokaler som er under bygging i Glomfjord Industripark.

- Vi tegnet og beregnet et nytt bygg for kanskje 10 år siden, men 5-6 millioner kroner – det ble for dyrt. Underveis har vi også vurdert å flytte ned til kaianlegget til Meløy Havnebygg, et selskap vi også eier. Men, selv om vi har snakket om dette i 20 år, har vi blitt der vi er, og i dag kan jeg egentlig ikke forklare hvorfor!

- For det er ingen tvil om at det blir bedre og lettere på alle måter når vi flytter og samler virksomheten!

Det blir veldig flott å få samlet alle på én plass, og nede i industriparken – ha morramøte der med gutta. Kristen Halsan

Vokst ut av

Halsan-basen i Garasjeveien begynte med at Terje, Kristens far, kjøpte en hel rekke av de flere titalls garasjene i rekken. Gjennom årene ble garasjer til anleggsgarasje, så kom porter på plass, et lite spiserom, og så ble kontoret flyttet hit, altså fra heimhusan.

- Jeg gjorde det meste sjøl. Vi skulle jo bare være 4 mann, men så var vi plutselig 8, og så 12, og 15. Det ble for lite plass, så det måtte bygges ut, husker han.

Samtidig har Terje Halsan AS en svært langsiktig leieavtale med Yara Glomfjord. Et stort anleggsområde i industriparken som i dag er utstyrt med store carporter, lagerhaller, verksted, oppstillingsplasser og brakkerigg for overnatting.

- Hva som skal skje med Garasjeveien 5 når vi flytter? Ingen planer er lagt! smiler Kristen Halsan.

 

Tekst: Edmund Ulsnæs. Foto: Edmund Ulsnæs og Tor Oscar Lillevold

Comentários


bottom of page